button-up anchor

 

 

 

Besök inför strålbehandling

Du kanske redan har varit på mottagningen flera gånger för att ta prover och träffat läkaren för att diskutera de behandlingsalternativ som finns tillgängliga för dig. Trots detta kanske du ändå är nervös inför ditt första behandlingsbesök. Detta är fullständigt förståeligt eftersom besöket kommer att innebära en mängd nya upplevelser och du kommer kanske att träffa ny personal som är specialister på just strålbehandling.

 

Kom ihåg att alla i vårdpersonalen är där för att hjälpa dig genom din behandling och de kommer att ha tid att prata med dig om vad som kommer att hända under dina besök och ge dig råd om hur du kan hantera strålbehandlingen. Det kan även finnas lokala stödgrupper för patienter med lymfom där du bor som kan hjälpa dig med dina problem eller lyssna på dig. I Sverige finns det en särskild organisation för patienter med blodsjukdomar (Blodcancerförbundet) och som har lokalföreningar på många håll i landet och de kan också ge värdefulla råd och stöd. Vårdpersonalen som har hand om dig kan hjälpa dig att komma i kontakt med de grupper och organisationer som finns nära dig och som du skulle kunna tänkas vilja kontakta. De kan även hjälpa dig att komma i kontakt med en kurator på sjukhuset.
Det kan också underlätta att förbereda sig inför sin behandling.
 

 

Vad kommer att hända under strålbehandlingen?

Innan din behandling börjar så måste du komma på en del besök till sjukhuset för att planera strålbehandlingen ordentligt. Eftersom det är viktigt att strålningen riktas exakt rätt i kroppen kommer din läkare vilja att du gör vissa undersökningar som till exempel en datortomografi eller röntgen för att kartlägga exakt var lymfomet finns.

 

Ibland kan en särskild avgjutning behöva göras för att hålla kroppen i exakt rätt position under behandlingen. Det kan hända att onkologen som ansvarar för strålbehandlingen ritar små märken på din kropp för att underlätta att du hamnar i rätt ställning och markerar vart strålningen skall riktas. Dessa märken behöver vanligtvis vara kvar under resten av strålbehandlingen. På detta sätt skyddar man de omgivande, friska cellerna från en full dos av strålning och dessa har också en bättre förmåga att reparera sig själva än vad lymfomceller har. Därför kan man säga att strålbehandling kan förstöra lymfomceller och kontrollera tillväxten av dem men att den endast skadar de friska cellerna tillfälligt.

 

Strålbehandling ges poliklinisk och tar som regel bara några minuter. Behandlingen ges oftast fem dagar i veckan och pågår vanligen under två till sex veckor. Personalen på strålbehandlingsavdelningen kommer att berätta om din behandlingsplan och svara på dina frågor.

 

När du får din behandling kommer du att ligga på en särskild brits under strålbehandlingsapparaten. Det område som ska bestrålas märks tydligt ut och behandlingsapparaten ställs in så att bara området där lymfomet finns bestrålas. Det gör att man kan begränsa biverkningarna från behandlingen. Det är viktigt att man ligger helt stilla under behandlingen. Under den korta tiden som själva behandlingen pågår kommer du att lämnas ensam i behandlingsrummet. Men personalen kan se och höra dig via TV-övervakning.

 

Vem kommer att ge mig strålbehandlingen?

Din behandling kommer att planeras av en onkolog som är specialist på strålbehandling.En onkolog är en cancerspecialist och en del onkologer är mer specialiserade på strålbehandling. Denna läkare kan avgöra hur mycket strålning som krävs och vilket som är bästa sättet att ge strålningen på till de områden som behöver behandlas.

 

Behandlingen kommer att ges av personal med särskild utbildning på strålbehandling. På strålbehandlingsavdelningen finns specialutbildade sjuksköterskor som sköter utrustning, behandling och planering i samarbete med onkologen. Onkologen bestämmer vilket område som ska behandlas och bestämmer dosen. Sjuksköterskorna ser till att du ligger likadant varje gång du ska behandlas och ställer in behandlingsområdet. Under själva behandlingen befinner de sig i ett anslutande rum. Där kan de observera dig via en TV-kamera och även prata med dig genom en mikrofon.

 

Sjuksköterskorna på strålbehandlingsavdelningen kan hjälpa dig med alla de frågor du har kring strålbehandlingen.

Upp