button-up anchor

 

 

 

Att hantera strålbehandlingen och dess biverkningar vid lymfom

Strålbehandling vid lymfom kan påverka både de sjuka och friska cellerna och därför måste behandlingen planeras noga så att man påverkar så få friska celler som möjligt. Friska celler har dock en bättre förmåga att reparera sig själva än vad lymfomcellerna har. På detta sätt kan strålbehandling förstöra lymfomceller och kontrollera deras tillväxt och endast skada de friska cellerna temporärt. Dessa tillfälliga skador är anledningen till en del av de biverkningarna som kan förekomma i samband med denna behandling.

 

Biverkningar som kan förekomma vid strålbehandling och hur du kan hantera dem

De flesta biverkningar som förekommer i samband med strålbehandling beror på vilken kroppsdel som behandlas. De är vanligtvis lätta och det finns många saker som du själv kan göra för att göra dem lättare att hantera. Sjuksköterskorna på strålbehandlingsavdelningen kan också ge dig många goda råd under behandlingen. Ofta är biverkningarna ganska lätta till en början men kan bli mer besvärliga under behandlingens gång. Alla de biverkningarna som nämns i det här avsnittet är tillfälliga, även håravfall. De kan vara några veckor eller månader efter att behandlingen avslutats men de kommer att försvinna så småningom.

 

Illamående, kräkning eller diarré kan förekomma om du får strålbehandling mot buken

Sjuksköterskorna kan ge dig medel mot illamående (antiemetika) om du skulle behöva det. Det finns många olika typer av antiemetika och en del fungerar bättre för vissa än för andra. Om ett medel mot illamående inte fungerar kan du därför pröva något annat.

 

Om du får diarré är det viktigt att du dricker mycket vätska för att undvika att bli uttorkad. Sjuksköterskorna kan ge dig råd om vad som är bra att dricka vid diarréer.

 

Om du får behandling mot halsen eller övre delen av bröstkorgen så kan du få ont i munnen eller svårt att svälja

Att skölja munnen med bikarbonat blandat med varmt vatten kan ofta hjälpa. Var noga med att borsta tänderna, försiktigt, efter varje måltid för att undvika infektioner. Om du har tandprotes så kan det ibland vara mer bekvämt att inte använda dem. Om det är svårt att svälja kan det underlätta att äta finfördelad mat eller flytande kost. Du kan ibland märka att en del mat smakar annorlunda under behandlingen. Om så är fallet kan det underlätta att äta kall mat istället för varm och undvika starkt doftande maträtter. Det är bra att undvika att äta sina favoriträtter så att man inte förknippar dem med behandlingen.

 

Om du får behandling mot huvudet eller ett annat område där det finns behåring kan du tappa håret där

Eftersom strålbehandlingen oftast riktas mot ett avgränsat område så kommer du troligen inte tappa så mycket hår. Detta gör det enklare att dölja eventuellt håravfall genom att lägga håret på ett visst sätt eller genom att ha en mössa eller scarf. Om du tycker att det är väldigt jobbigt att tappa håret så kan man överväga att använda peruk. Vårdpersonalen kan hjälpa dig att komma i kontakt med en perukmakare om du skulle vilja det.

 

Områden i huden som bestrålats kan ibland bli röda och ömma som vid en brännskada

Om din hud blir mera känslig så kan du försöka att undvika att använda parfymerade tvålar, krämer eller deodoranter på dessa områden eftersom de kan irritera huden ännu mer. Vårdpersonalen kan ge dig ytterligare råd om vad du kan använda för att vårda huden där du behandlats.

 

Att känna sig trött är också väldigt vanligt vid strålbehandling

Det viktigt att vila ordentligt. Det kan vara bra att justera sina vardagsrutiner något under behandlingen. En del människor tycker att de blir väldigt påverkade och en del påverkas inte alls och kan fortsätta precis som vanligt. Alla påverkas på olika sätt.

 

Du kan också bli mer infektionskänslig under strålbehandlingen

Antalet vita blodkroppar i blodet kan minska och detta kan göra dig mer känslig för infektioner under behandlingen. Det är därför viktigt att försöka minimera infektionsriskerna så långt det är möjligt. Att följa de enkla riktlinjerna nedan kan hjälpa dig med detta:

  • Tvätta alltid händerna innan du hanterar eller lagar mat
  • Använd handskar om du arbetar i trädgården eller utför hushållsarbete
  • Undvik stora folksamlingar och människor som du vet är förkylda eller har influensa om det är möjligt
  • En del läkare rekommenderar att man undviker tandläkarbehandlingar när man får cytostatika eftersom detta ökar risken för infektioner i munnen
  • Försök att undvika simning och bassängbad på grund av risken att få en infektion via vattnet eller i omklädningsrummet
  • Om du skall åka på semester utomlands bör du prata med din läkare först eftersom man bör undvika viss vaccinering. Exempel på sådana vacciner kan vara MMR-vaccinering mot mässling, påssjuka, röda hund, orala poliovacciner, tyfusvaccin i vätskeform, BCG-vaccin mot tuberkulos och vaccin mot gula febern


I sällsynta fall kan strålbehandling ge långtidseffekter

I vissa fall kan strålbehandling ge mer allvarliga och bestående biverkningar. Riskerna för att detta skall inträffa bör du diskutera med din läkare innan du påbörjar behandling. Strålbehandling över höft-eller ljumskområdet dvs behandling i närheten av äggstockar eller testiklar, kan påverka fertiliteten (förmågan att få barn) och detta gäller både kvinnor och män. Äggstockarna bör skyddas så mycket som möjligt från strålningen under behandling. Män kan ibland erbjudas att frysa spermier i en spermabank innan behandling påbörjas och denna möjlighet kanske även kan bli verklighet för kvinnor och deras ägg i framtiden.

 

Strålbehandling kan också öka risken för att drabbas av cancer i det bestrålade området, till exempel huden. Det är därför viktigt att du kommer på dina uppföljningsbesök för kontroller så att man kan fånga upp sådana problem så tidigt som möjligt. Du kan också själv ta vissa steg för att minska risken för cancer som till exempel att sluta röka och använda solskyddsfaktor. Förebyggande bröstcancerkontroller under lång tid är viktigt att överväga för kvinnor som fått strålbehandling mot bröstet, särskilt om bröstcancer förekommit i familjen. Män bör också överväga att göra regelbundna kontroller av brösten om bröstcancer förekommit i släkten. Sköldkörtelcancer är också mer vanligt hos personer som fått strålning mot halsen och därför kan det vara bra att göra regelbundna kontroller av sköldkörteln.

 

Andra långtidseffekter kan bero på att ärrbildning uppstår när vävnaderna läker efter strålbehandlingen. Ett exempel på detta är andfåddhet som kan förekomma på grund av ärrvävnad i lungorna.

Upp