button-up anchor

 

 

 

Frågor att ställa till läkaren om behandling av lymfom

Dina läkar- eller sjuksköterskebesök är de bästa tillfällena att ställa frågor om behandlingen av ditt lymfom. Det är viktigt att du får reda på all information om din sjukdom och dess behandling, särskilt om du inte fått behandlingen tidigare. Detta kan göra att du förstår bättre och vet vad du kan förvänta dig i fortsättningen.

 

Tveka inte att fråga vårdpersonalen om allt du vill veta. Läkarna och sjuksköterskorna kan ofta verka ha mycket att göra, men de har alltid tid att prata med dig eller ta reda på vilken person som bäst kan besvara dina frågor. Det är också viktigt att vårdpersonalen vet vad som bekymrar dig så att de kan hjälpa dig med dina problem eller svara på frågorna som du har.

 

Att skriva ner sina frågor kan vara bra

Det är ofta bra att skriva ner sina frågor i förväg, innan besöket, eftersom det kan vara svårt att minnas dem när du väl skall ställa dem. Det kan också vara bra att skriva ner en del av den information som du får av din läkare så att du inte glömmer den eller så att du kan berätta för dina närstående efteråt. Du kanske till och med vill ha med dig någon anhörig under besöket för stöd och hjälp. Det kan också vara bra att fråga vänner och familj om de har några frågor som de skulle vilja ställa eller om det är något de vill veta eftersom de kanske funderar på saker som du inte har tänkt på. Frågor du kan fundera på att ställa innan du påbörjar din behandling för lymfom:

 

Frågor om själva behandlingen för lymfom´

 • Vad är målet med den här behandlingen?
 • Vilka läkemedel eller behandlingar kommer jag att få? Hur fungerar de?
 • Hur ges behandlingen?
 • Hur länge kommer behandlingen att pågå? Hur ofta kommer behandlingen att ges?
 • Kan jag fortsätta arbeta eller ta hand om mina barn?


Frågor om behandlingsbesöken

 • Kommer jag att behöva bli inlagd på sjukhus för att få behandlingen eller kan jag få den på mottagningen?
 • Hur länge behöver jag vara kvar för varje behandlingsomgång?
 • Hur många timmar kommer varje behandling att ta?
 • Kan jag ta med mig någon under behandlingsbesöken? 

Biverkningar och hur behandlingen kommer att påverka dig

 • Kommer behandlingen att påverka mina dagliga aktiviteter? I så fall hur länge och på vilket sätt?
 • Är det nödvändigt att ta ledigt från jobbet eller behöver jag ordna med något särskilt?
 • Vilka biverkningar kan förekomma? Kommer jag att må illa eller tappa håret?
 • Finns det något jag kan göra för att undvika biverkningarna eller för att minska dem?
 • Vilka biverkningar bör man berätta om för vårdpersonalen?
 • Är det något särskilt jag skall vara uppmärksam på under ett behandlingsbesök eller hemma mellan besöken?

Vad kan jag förvänta mig

 • Hur vet man om behandlingen fungerar?
 • Hur stora är chanserna till remission?
 • Hur lång kan remissionen tänkas bli?
 • Kan jag bli botad?


Exempel på frågor som du kan ställa när din behandling avslutats

 • Vad innebär det att behandlingen lyckats för mig och hur länge kommer jag att må bättre?
 • Vilka andra prover behöver jag ta nu? Hur ofta skall de tas?
 • Vad kommer dessa prover att visa?
 • Hur ofta måste jag komma tillbaka på återbesök?
 • Vad händer om jag får ett återfall av mitt lymfom igen?
 • Vilka är symtomen vid ett återfall?
Upp