button-up anchor

Stöd och hjälp

Att få stöd är mycket viktigt för personer med cancer och så även vid lymfom. Ofta upptäcker patienter att deras partner, make, familj eller vänner är mycket positiva till att ställa upp. Men ibland kan människorna i omgivningen själva ha problem att acceptera sjukdomen, och ibland kan andra källor vara till stöd och hjälp.


Nedan finns kontaktuppgifter till Blodcancerförbundet vilka finns som stöd och hjälp för patienter och anhöriga som drabbats av lymfom (också andra blodsjukdomar):

http://www.blodcancerforbundet.se/

info@blodcancerforbundet.se

 

Besöksadress: Sturegatan 4, Box 1386, 172 27 Sundbyberg

Tel kansli: 08 -546 405 40, Fax: 08-546 405 49

Till Blodcancerförbundet hör för närvarande 15 föreningar med lokal verksamhet runt om i landet. Varje förening har sin egen styrelse, ekonomi och verksamhet.


Föreningarna ordnar aktiviteter, som sammankomster, utflykter och föredrag. Medlemmar och anhöriga erbjuds gemenskap och stöd.


I målsättningen ingår att främja och bevaka de blodcancersjukas intressen när det gäller behandling, vård och rehabilitering. Föreningarna har laglig rätt att företräda sina medlemmar gentemot sjukvårdande myndigheter och institutioner.


Inne på sjukhusen bidrar föreningarna ofta med sådant som kan göra det lite trivsammare för dem som är inlagda, anhöriga och personal.


Föreningarna delar också ut stipendier, som kan sökas av personal som vill vidareutbilda sig, delta i kongresser eller dylikt. Information om de lokala föreningarna samt kontaktpersoner hittar du på hemsidan.

Upp