button-up anchor

Vad är lymfom?

Om du eller någon du känner har fått diagnosen lymfom så är lymfominfo.se en bra plats att börja lära sig mer om sjukdomen. Att få en sådan här diagnos kan vara svårt att hantera och det är lätt att glömma den information som du har fått på sjukhuset eller att bli förvirrad av den. Det här avsnittet av lymfominfo.se går igenom vad lymfom är och kommer att hjälpa dig ta reda på vad du kan komma att behöva eller vilja veta om sjukdomen.


Vad är lymfom?

  • Din läkare har upptäckt att du har problem med en särskild sorts vit blodkropp som kallas lymfocyt och som i vanliga fall hjälper dig att bekämpa infektioner. Dina lymfocyter har börjat växa och dela sig okontrollerat eftersom du har en sorts cancer som kallas lymfom.
  • Lymfom kan delas in i två huvudtyper non-Hodgkinlymfom och Hodgkinlymfom
  • Det vanligaste symtomet på lymfom är att lymfkörtlarna blir förstorade, vilket kan kännas som knölar eller svullnader. Dessa knölar består av snabbt växande lymfocyter. Uppskattningsvis lever cirka en miljon människor med lymfom över hela världen och ungefär 360 000 nya fall diagnostiseras varje år. I Sverige får varje år ca 2000 patienter en lymfomdiagnos.

Behandling av lymfom

Det finns mer än 30 olika typer av lymfom och alla kan behandlas, men på olika sätt. Det är därför mycket viktigt att du får en diagnos på exakt vilken typ just du har. Alla har olika upplevelser av lymfom och många (men inte alla) patienter svarar på behandling.Människor som behandlas för lymfom kan leva ett normalt eller nästan normalt liv i många år.

Innebär lymfom samma sak som andra cancerformer som jag har hört talas om?

De vita blodkroppar som kallas lymfocyter och som är sjuka vid lymfom kan röra sig runt i hela kroppen vilket gör att tumörerna de bildar kan uppstå nästan överallt. Andra cancerformer som exempelvis lung- eller bröstcancer börjar växa i specifika organ. Vid vissa former av lymfom kan cancern vara utbredd vid diagnos men patienterna kan ändå leva ett helt liv. I andra fall kan sjukdomen vara lokaliserad till ett enda ställe men vara livshotande om den inte behandlas. Till skillnad från andra former av cancer så förstör inte lymfomceller vävnader utan växer runt organ. Det gör att lymfom inte alltid ger så mycket symtom.

Upp