button-up anchor

Introduktion till lymfominfo.se

Det kan vara skrämmande att få en diagnos som lymfom. Det är kanske också första gången du hör talas om lymfom och det är mycket troligt att det är första gången du ställs inför tanken att du har en allvarlig sjukdom. Det blir många nya saker att ta in och förstå och nya ord som du aldrig hört förut. Din familj och dina vänner vill naturligtvis också försöka förstå vad du går igenom och det kan hända att de har många frågor som kan vara svåra att svara på. Det kan bli mycket för dig att hantera på en gång.


Sidan lymfominfo.se är utformad för att ge dig en tydlig och lättförståelig beskrivning av vad lymfom är och hur sjukdomen behandlas.

De behandlingar som finns tillgängliga idag kan underlätta symtomen på lymfom och förebygga att sjukdomen förvärras under så lång tid som möjligt. Det finns mycket att lära sig, men lymfominfo.se hjälper dig genom att förklara behandlingsalternativen och diskuterar hur du kan komma att behandlas och även de biverkningar som förekommer och hur du bäst hanterar dem.

Lymfominfo.se är en användbar sida där du kan lära dig mer om lymfom och dess behandling men kom ihåg att denna sida inte är en fullständig handbok och det är heller inte det enda stället där du kan få dina frågor besvarade. Lymfom uppför sig olika hos olika människor vilket gör att det är omöjligt att ge fullständig information till alla. Därför är det viktigt att om du har några frågor eller om det är något du är orolig över, hur banala dina funderingar än verkar, så bör du vända dig till din läkare eller sjuksköterska omedelbart.

Upp