button-up anchor

Vad är lymfom?

Lymfom är samlingsnamn för en rad olika cancersjukdomar som uppstår i kroppens lymfsystem.

 

Lymfom är en form av cancer som drabbar lymfocyterna

Din kropp består av celler. De flesta celler lever en kort tid innan de dör och ersätts av nya. Ibland slutar den processen att fungera och cellerna börjar växa och dela sig okontrollerat och dör inte när de borde. Detta är vad som händer vid cancer. Blodet innehåller flera typer av celler och två av huvudtyperna är:

  • Röda blodkroppar som är celler som transporterar syre och ger blodet dess färg.
  • Vita blodkroppar som är celler som deltar i kroppens naturliga försvarssystem och som även kallas immunförsvaret och bekämpar i vanliga fall infektioner.

Vid lymfom så har en speciell sorts vita blodkroppar som kallas lymfocyter börjat växa och dela sig okontrollerat och ökar också i antal eftersom de inte dör. Därför är lymfom en form av cancer i dina lymfocyter.

 

Lymfom är en form av cancer i lymfsystemet

Allt blod cirkulerar genom blodkärl som kallas artärer och vener. De vita blodkropparna, även lymfocyterna, cirkulerar dessutom i ett annat kärlsystem som kallas lymfsystemet och som också transporterar vätska och näringsämnen runt i kroppen. När lymfocyterna börjar växa okontrollerat vid lymfom samlas de ofta i kärlen i lymfsystemet och det bildas knölar eller svullnader.

Bilden visar lymfatiska systemet i vår kropp.

Knölarna som orsakas av lymfom kan bildas nästan överallt

Vid lymfom har de sjuka lymfocyterna en tendens att ansamlas och bilda knölar. Lymfom är en typ av tumörsjukdom som ofta uppstår i lymfknutorna som är en del av lymfsystemet. Lymfsystemet flödar genom hela kroppen vilket gör att lymfom kan drabba alla kroppens olika organ. Det är till exempel vanligt att hitta lymfom i levern eller mjälten men tumörerna kan uppstå överallt, exempelvis i hjärnan, magen eller i benmärgen.

 

Det finns många typer av lymfom och behandling och prognos beror på vilken typ du har

Det finns mer än 30 olika typer av lymfom och dessa kan delas in i följande två huvudgrupper:
Långsamt växande eller lågmaligna lymfom (kallas ibland även indolenta lymfom) Lågmaligna lymfom ger ofta inga symtom i början och kan vara svåra att märka. Eftersom lågmaligna lymfom växer långsamt är det inte alltid nödvändigt att behandla sjukdomen direkt utan det kan ofta vara bättre att vänta med behandling tills patienten får symtom. Snabbväxande eller högmaligna lymfom (kallas ibland även aggressiva lymfom) har symtom som uppstår relativt snabbt och ofta innan patienten fått någon diagnos. Eftersom denna form av lymfom växer snabbt behöver sjukdomen behandlas omgående.

Behandlingen skiljer sig mellan de olika typerna av lymfom och varje typ framskrider också på olika sätt. Därför är det viktigt att din läkare tar reda på exakt vilken typ av lymfom som du har innan du påbörjar behandling.

 

Hur fick jag lymfom?

Det är helt normalt att fundera på frågan "varför just jag?" när man får en diagnos som lymfom men det är viktigt att komma ihåg att du inte har gjort något som orsakat sjukdomen.

Upp