button-up anchor

Diagnos och stadieindelning av lymfom

Det är viktigt att din läkare tar reda på exakt vilken typ av lymfom som du har och hur långt sjukdomen framskridit så att den kan behandlas på rätt sätt.

 

Hur viktigt är det med diagnos och stadieindelning?

Det finns mer än 30 typer av lymfom och alla beter sig på olika sätt. Även om du har samma typ av lymfom som någon annan så kan sjukdomen sitta på olika ställen i kroppen och vara mer eller mindre utbredd. Din läkare måste överväga dina individuella omständigheter innan han eller hon kan bestämma vilken behandling som är rätt just för dig.
Detta gör att det är komplicerat att välja behandling och det går inte att generalisera för varje typ av lymfom. Den typ av lymfom som du har påverkar också vad du kan förvänta dig av sjukdomen. Rätt diagnos och stadieindelning är alltså ett avgörande första steg i behandlingen av sjukdomen. Det är därför också viktigt att du diskuterar alla de frågor som du har om din diagnos med din specialistläkare.

 

Hur identifierar man de olika typerna av lymfom?

Läkaren behöver veta exakt vilken form av lymfom som en patient har, hur snabbt sjukdomen utvecklas, var den finns i kroppen och hur den spridit sig. För att ta reda på detta delas sjukdomen upp i följande undergrupper:

  • Lymfomtyp - inom varje grupp av lågmaligna och högmaligna lymfom, delas sjukdomen sedan vidare upp i över 30 typer beroende på hur cellprovet, som vanligtvis tas med en biopsi, ser ut under mikroskop
  • Stadium - för att påvisa var lymfomet finns i kroppen och hur det spridit sig delas sjukdomen in i stadierna I, II, III och IV, där IV är det stadium då sjukdomen spridit sig som mest

Denna information - typ och stadium - hjälper läkaren att kunna förutspå hur ett lymfom kommer att bete sig och hur patienten troligen kommer att påverkas. Informationen är också viktig för att kunna ge rätt behandling och därför måste så mycket som möjligt finnas tillgänglig innan behandling planeras.

 

Hur ställer man vanligtvis diagnosen lymfom?

  • Lågmaligna lymfom växer mycket långsamt och ger oftast inte särskilt många symtom i början av sjukdomsförloppet. Det är vanligt att ett lågmalignt lymfom upptäcks av en slump under ett läkarbesök eller någon form av procedur eller undersökning som till exempel en röntgen eller gastroskopi som görs av en helt annan anledning.
  • Högmaligna lymfom växer snabbt och symtomen uppstår mycket hastigt och är mer tydliga än vid den lågmaligna formen. Du har troligtvis sökt läkare på grund av symtom på lymfom som till exempel att du märkt en knöl, att du varit extremt trött eller haft kraftiga nattsvettningar.

De flesta patienter måste genomgå en biopsi för rätt diagnos

En biopsi innebär att en förstorad lymfkörtel eller knöl tas bort kirurgiskt så att läkaren kan undersöka cellerna under ett mikroskop. Detta är en enkel rutinprocedur som kan göras under lokalbedövning eller då patienten är nedsövd beroende på var knölen sitter.

 

Hur går stadieindelningen till?

  • Stadieindelningen av lymfom ger information till läkaren om var lymfomet finns i kroppen, hur många lymfknutor som är involverade och om lymfomet har spridit sig till andra delar av kroppen.
  • Patientens anamnes (hälso- och sjukdomshistoria) tas och hela kroppen undersöks under stadieindelningen. Undersökningar med röntgen, datortomografi och ibland PET-kamera görs och benmärgsbiopsi och blodprover kan behöva tas.
  • Det vanligaste stadieindelningssystemet använder fyra stadier som numreras med de romerska siffrorna I-IV som beskrivs nedan
Upp