button-up anchor

Vilka typer av lymfom finns det?

Förr delade man in lymfomen i Hodgkinlymfom och non-Hodgkinlymfom. Idag känner man till att det finns mer än trettio olika non-Hodgkinlymfom. Av den här anledningen är längre benämningen non-Hodgkinlymfom vanlig utan man säger bara lymfom.

 

Hodgkinlymfom är en sjukdom som vanligtvis drabbar unga människor (medianålder 30 år). Lymfom är vanligare bland äldre men kan också drabba yngre människor.

 

Det finns två huvudgrupper av non-Hodgkins lymfom

Lymfomen delas in i två huvudgrupper beroende på sjukdommarnas kännetecken. En grupp kallas lågmaligna lymfom som kännetecknas av att de är mer långsamväxande. Den andra gruppen kallas högmaligna lymfom och är mer snabbväxande.

I de två huvudgrupperna finns ett stort antal undertyper. Din läkare gör en mängd undersökningar och tar flera prover för att ta reda på exakt vilken typ av lymfom du har. Provresultaten ger viktig information om hur sjukdomen kommer att uppföra sig och hur du ska behandlas. Vilken typ av lymfom du har bestäms av:

  • Typen av sjuka celler som finns i lymfomet (i huvudsak B-celler eller T-celler)
  • Vilka och hur många lymfkörtlar som är påverkade
  • Vilken typ av proteiner, eller så kallade markörer, som finns på ytan av de sjuka cellerna


Några av de vanligaste typerna av lymfom listas här nedan:


Spelar det någon roll vilken typ av lymfom jag har?

Att bestämma vilken typ av lymfom som du har är extremt viktigt. Varje typ beter sig olika och behandlas därför på olika sätt. Vad du kan förvänta dig av sjukdomen beror därför helt på vilken typ av lymfom som du har.
En av de mest betydande skillnaderna beror på om du har en lågmalign eller högmalign form av lymfom. På grund av detta innehåller lymfominfo.se olika information beroende på vilken av de två typerna av lymfom som just du har. Om du vet vilken form av lymfom du vill veta mer om så kan du klicka på länkarna nedan för mer detaljerad information.

 

Mer om lågmaligna lymfom

Mer om högmaligna lymfom

 

Vad skall jag göra om jag inte kommer ihåg vilken form av lymfom som jag har?

När du får en diagnos som lymfom så kan det bli mycket information att ta in på en gång. Det kan också vara en mycket skrämmande tid i ditt liv. Livet förändras och din upplevelse och all information du kommer att få kommer att vara ny för dig. Det är inte alls ovanligt att glömma vad läkaren har berättat eller att det är svårt att förstå allt som du har fått veta. Därför har vi skapat sidan lymfominfo.se.

Upp