button-up anchor

Vilka är symtomen vid lymfom?

Det vanligaste symtomet på lymfom är en oöm svullnad eller knöl på halsen, i armhålorna eller ljumskarna. Ofta förekommer många andra symtom som kan förknippas med något man kan beskriva som en allmän sjukdomskänsla. Alla symtom som förekommer i samband med lymfom kan även ha andra orsaker. Därför är det viktigt att ta olika prover och göra olika undersökningar för att bekräfta diagnosen och för att läkaren skall kunna ta reda på om du har ett lymfom eller inte.

 

Knölar och svullnader

Knölarna eller tumörerna vid lymfom syns och känns oftast först på halsen, vid nyckelbenen, armhålorna eller i ljumskarna. De orsakas av att vita blodkroppar som kallas lymfocyter ansamlas i lymfkörtlar.
Lymfkörtlarna kan också bli förstorade i samband med en vanlig förkylning eller infektion och det är därför viktigt att komma ihåg att endast förstorade lymfkörtlar inte nödvändigtvis betyder att du har drabbats av lymfom. Svullnaden går då ner när infektionen försvunnit.
Skillnaden vid lymfom är att svullnaden eller knölen finns kvar mycket längre. Läkaren kallar detta för lymfadenopati.

 

Hosta, bröstsmärta eller andfåddhet

Många av symtomen vid lymfom kan bero på var knölarna uppstått. Bröstsmärtor och andfåddhet kan uppstå om lymfknutorna bakom bröstbenet, i en körtel som kallas brässen (eller tymus), är förstorade. Tymuskörteln ligger nära hjärtat och om den blir förstorad kan den trycka på hjärtmuskeln eller luftstrupen och orsaka smärta i bröstet eller andfåddhet.
Helt andra symtom kan förekomma om förstoringarna uppstår i andra lymfkörtlar i kroppen eller utanför lymfkörtlarna. Exempelvis kan förstorade lymfkörtlar i magen eller tarmarna ge buksmärta, halsbränna och matsmältningsproblem eller diarré.

 

Nattsvettningar, trötthet och nedsatt aptit

De vita blodkroppar som kallas lymfocyter, som blir sjuka vid lymfom, är en viktig del av kroppens immunförsvar - kroppens naturliga försvar mot infektioner. En del av dina symtom orsakas av att immunförsvaret inte fungerar som det ska och kroppen får svårare att bekämpa infektioner som orsakas av virus och bakterier. Symtomen på detta kan vara trötthet, svettningar nattetid och nedsatt aptit.

 

Allmän sjukdomskänsla

Något som man kan beskrivas som en allmän sjukdomskänsla är också vanligt om du har lymfom. Exempel på specifika symtom som kan förknippas med detta och som förekommer vid lymfom kan vara:

 • Återkommande eller ihållande och oförklarlig feber (med en kroppstemperatur över 38°C)
 • Kraftiga nattsvettningar, där pyjamas eller nattlinne och lakan blir genomdränkta av svett.
 • Oavsiktlig viktnedgång (som definieras som en viktförlust på mer än 10 % under 6 månader)
 • Svår och ihållande utmattning eller trötthet
 • Minskad aptit


Andra generella symtom som människor med lymfom kan uppleva kan vara:

 • Andfåddhet eller hosta
 • Ihållande klåda, ofta över hela kroppen


Symtomen feber, nattsvettningar och viktnedgång kallas för B-symtom och är viktiga när man ska bestämma stadieindelning av lymfomet.

Högmaligna lymfom

 • Kräver oftast behandling omgående
 • Behöver ofta behandlas med en kombination av immunoterapi och cytostatika
 • Strålbehandling kan ibland ges på speciella områden i kroppen efter cytostatikabehandling
 • Remission är sannolik med möjlighet till bot i majoriteten av fallen

Mer om högmaligna non-Hodgkins lymfom

 

 

Lågmaligna lymfom

 • Behöver inte alltid behandlas direkt utan ibland kan det vara bättre att vänta på att symtomen utvecklas innan behandling påbörjas vilket är ett passivt förhållningssätt som även kallas “Vänta och se” eller att avvakta
 • Om du har lymfom i ett sent, avancerat stadium och även har symtom så får du vanligtvis en en inledande behandling som består av antikroppar (immunterapi) och cytostatika
 • Efter den avslutade initiala behandlingen kan vissa patienter få fortsätta med underhållsbehandling med bara antikroppar
 • Ofta blir patienten helt eller delvis symtomfri (komplett eller partiell remission) efter behandling
 • Symtomen kan återkomma och kräva ytterligare behandling men patienterna kan i de flesta fall leva ett normalt liv i många år
Upp