Välkommen

På Lymfominfo.se kan alla som vill veta mer om non-Hodgkins lymfom hitta information om sjukdomen.
Sidan är riktad mot alla som fått diagnosen men innehåller även information till vårdare, vänner och anhöriga till patienter med lymfom.
Uppmuntra gärna alla som vill veta mer om lymfom att besöka sidan lymfominfo.se. Kom dock ihåg att informationen som finns här inte ersätter de råd och anvisningar som du fått av din läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal.
 

Om du inte själv är patient

Om du undrar om hur du bäst kan stödja en vän eller släkting som har lymfom eller tar du hand om någon med lymfom så kan lymfominfo.se hjälpa dig.
Vad du kan tänka på om du tar hand om någon med lymfom

Uppdatering av innehåll

Just nu pågår ett arbete med att uppdatera innehållet på lymfominfo.se, tills dess kan ni hitta aktuell information på www.1177.se/sjukdomar--besvar/cancer/cancerformer/lymfom---lymfkortelcancer/

 

 

Var ska jag börja ?

Grundläggande fakta

Börja med att läsa under fliken "Lymfom". Här får du information om vad lymfom är, hur lymfom uppkommer, symtom och behandlingsalternativ. Du kommer att märka att på lymfominfo.se kallar vi ibland bara non-Hodgkins lymfom rätt och slätt för lymfom. Den andra formen av sjukdomen och som kallas Hodgkins lymfom, diskuteras inte på den här hemsidan. Följande avsnitt förklarar vad lymfom innebär och varför du kan ha fått sjukdomen.
Vad är lymfom?

Du och lymfom

Det finns två huvudtyper av lymfom som beskrivs som låg- respektive högmaligna lymfom och informationen om de olika typerna skiljer sig från varandra. De låg- och högmaligna lymfomen består i sin tur av olika lymfomtyper. Om du redan vet vilken typ av lymfom du vill veta mer om, klicka på någon av dessa länkar:

Ta reda på mer om lågmaligna lymfom
Ta reda på mer om högmaligna lymfom


SE.HEM.1601.02