Välkommen till lymfominfo.se

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Denna sida är riktad till alla som har diagnostiserats med lymfom och innehåller även information riktad till anhöriga och vänner.

I den här filmen berättar Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om olika typer av lymfom.

Kost och matvanor

Mat och måltider är en viktig del av våra liv, men vid cancersjukdom och behandling kan man få besvär med att äta, till exempel nedsatt aptit, illamående eller smakförändringar. Detta är vanligt även vid lymfom och kan yttra sig som att man inte känner sig hungrig...

Träning och motion

Att röra på sig är bra för alla människor, och så även när man är sjuk. Hur mycket och ofta man vill motionera beror på många saker. Motionen måste självklart anpassas efter individens förutsättningar, och det viktiga är att det blir av regelbundet.

Fyra stadier av lymfom

Stadium I

Sjukdomen är begränsad till en lymfkörtelregion.

Stadium II

Sjukdomen finns i två eller flera lymfkörtelregioner på samma sida av diafragma (mellangärdet).

Stadium III

Sjukdomen finns i lymfvävnad på båda sidor om diafragma (mellangärdet).

Stadium IV

Sjukdomen är spridd utanför lymfkörtlarna, det vill säga spridning till ett eller flera icke lymfatiska organ, som exempelvis benmärg, lever eller lunga.

Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika tumörsjukdomar som utgår från celler i lymfsystemet, det finns i dagsläget ett 70-tal olika definierade varianter. Lymfomtyp och sjukdomsutbredning styr den kliniska bilden, och val av behandling påverkas även av individuell riskprofil.

Läs mer om olika typer av lymfom

Kontakt med vården

Alla patienter skall ha ett eget dokument där diagnos, kontaktuppgifter till vårdteamet samt planerad och genomförd behandling skrivs upp med datum. Detta dokument är som regel i pappersform och hanteras av patienten.

Patientorganisationer

För den som är sjuk är det mycket viktigt att få stöd från människor runt omkring. Många uppskattar även att ha kontakt med andra personer med liknande sjukdom. Då finns patientorganisationer, med lokal verksamhet av olika slag.

Du borde även läsa

Lymfsystemet

Blodet i vår kropp innehåller olika celler - röda blodkroppar, vita blodkroppar (huvudgrupper granulocyter och lymfocyter), och blodplättar (trombocyter). De vita blodkropparna cirkulerar i lymfsystemet (dit även mjälten räknas)...

Vilka symtom ger lymfom?

Det vanligaste symtomet vid lymfom är en eller flera svullna, ofta oömma lymfkörtlar (lymfknutor) på ytliga lokaler enligt ovan. Dessa är oftast större än de små körtlar man kan notera i samband med infektion, de är oömma, rundare och fastare i konsistensen.

Utredning och diagnos

Efter remiss till specialist (hematolog eller onkolog) för misstänkt lymfom kallas patienten, om vissa kriterier uppfylls enligt ”Standardiserat vårdförlopp”, för en första läkarundersökning inklusive genomgång av sjukhistoria.