Välkommen till lymfominfo.se

Lymfominfo.se

Denna sida är riktad till alla som har diagnostiserats med lymfom och innehåller även information riktad till anhöriga och vänner.

I den här filmen berättar Herman Nilsson-Ehle, docent och överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, om olika typer av lymfom.

Fyra stadier av lymfom

Stadium I

Sjukdomen är begränsad till en lymfkörtelregion.

Stadium II

Sjukdomen finns i två eller flera lymfkörtelregioner på samma sida av diafragma (mellangärdet).

Stadium III

Sjukdomen finns i lymfvävnad på båda sidor om diafragma (mellangärdet).

Stadium IV

Sjukdomen är spridd utanför lymfkörtlarna, det vill säga spridning till ett eller flera icke lymfatiska organ, som exempelvis benmärg, lever eller lunga.

Lymfom är ett samlingsnamn för en rad olika tumörsjukdomar som utgår från celler i lymfsystemet, det finns i dagsläget ett 70-tal olika definierade varianter. Lymfomtyp och sjukdomsutbredning styr den kliniska bilden, och val av behandling påverkas även av individuell riskprofil.

Läs mer om olika typer av lymfom