Livskvalitet

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Livskvalitet

Begreppet livskvalitet innebär olika saker för olika människor – men kärnan kan kanske beskrivas som att vakna på morgonen och känna att livet är gott att leva. Denna känsla går upp och ner för alla genom livet, men kan vara extra långt borta när man är sjuk. Det kan då vara bra att lyfta upp detta, för att hitta vägar framåt.

Öppna nya dörrar i livet

Det är viktigt att vara medveten om att vi alla har olika möjlighet att känna att livet är gott att leva. Det handlar till viss del om grundpersonlighet, och mycket om förutsättningar både kroppsligt och i miljön runt omkring. När man blir sjuk kanske förutsättningarna förändras, och det kan bli nödvändigt att omvärdera begreppet livskvalitet. När vissa möjligheter försvinner är det viktigt att försöka öppna andra dörrar. Vilka dessa kan vara är högst individuellt.

Erfarenheter som påverkar själen

Efter att en behandling är avslutad behöver många patienter ta det lite lugnt. Man måste få hämta sig ett tag och landa i vardagen igen. Förutom rent kroppsligt så har allt man gått igenom även satt olika spår rent själsligt. En del anser att livet aldrig kan bli precis som förr, medan andra tycker att livet har blivit rikare. Det är inte ovanligt att få nya värderingar och att prioritera annorlunda. Många är också under lång tid rädda för att få ett återfall i sjukdomen. Detta är naturligt, och måste hanteras som en del av det nya livet. Mycket handlar om hur man kan tänka kring sin oro, för att inte låta den ta mer plats än nödvändigt. Vid behov kan man få hjälp av en psykolog med detta.