Må bättre med lymfom Rehabilitering

Rehabilitering

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Rehabilitering

Rehabilitering vid lymfomsjukdom kan se ganska olika ut för olika patienter. Det kan handla om behov av fysisk rehabilitering, till exempel att träna upp styrka och kondition, att få stöd när man återgår i arbete eller att få hjälp att bearbeta det man har gått igenom. En god rehabilitering hjälper till att återfå och behålla en god livskvalitet under och efter behandlingar.

Löpande samtal om rehabilitering

Rehabiliteringsåtgärder kan vara aktuella under hela processen – från diagnos, genom behandling och under remission. Det behandlande teamet och kontaktsjuksköterskan ansvarar för att man som patient får tillgång till rehabilitering utifrån sina behov, vilket måste bedömas regelbundet. Därför är det också viktigt att man som patient själv tar upp de behov man har av stöd och rehabilitering, frågar om möjlighet till kuratorsstöd för sig och anhöriga och vilken fysisk rehabilitering som kan behövas och vara lämplig. Kontaktsjuksköterskan är också ansvarig för att ta fram en individuell vårdplan, där behov och åtgärder dokumenteras.

Olika insatser beroende på behov

Själva rehabiliteringen sker ofta på samma mottagning där man får sin vård och kan till exempel vara kontakt med sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut eller kurator. Man kan också få hjälp med remiss till annan rehabilitering, till exempel smärtrehabilitering eller rehabilitering i primärvårdens regi, om man behöver det. Ibland erbjuds också rehabilitering i grupp.
Vissa landsting erbjuder rehabiliteringsvistelser eller åtgärder på enheter som är specialiserade på cancerrehabilitering. Kontaktsjuksköterskan kan hjälpa till med mer information om det.

Den ofrivillige resenären är en skrift med information om rehabilitering och stöd för patient och närstående i att kartlägga behov av stöd och rehabilitering. Skriften kan hämtas kostnadsfritt på www.cancerresan.se. Det är också viktigt att komma ihåg att rehabilitering är ett samspel mellan insatser från sjukvården och egenvård. För att få bäst resultat av rehabiliteringsinsatserna bör patienten försöka att skapa en hälsosam vardag för övrigt.

Några exempel på rehabiliteringsinsatser

  • Krisstöd i samband med utredning, diagnos, behandling och efter avslutad behandling
  • Mobilisering och fysiska rehabiliteringsåtgärder
  • Insatser av social karaktär, exempelvis information om samhällets resurser
  • Psykologiskt stöd och råd i syfte att klara av tuffa behandlingar och förebygga symtom