Vad är lymfom? Vilka symtom ger lymfom?

Vilka symtom ger lymfom?

Vilka symtom ger lymfom?

Vanliga symtom på lymfom är att man känner förstorade lymfkörtlar under huden. Men olika typer av lymfom ger olika symtom.

Det första patienten ofta märker är förstorade lymfkörtlar under huden som är oömma, rundade och ganska fasta i konsistensen. Ibland är det enstaka lymfkörtlar, andra gånger är det flera av varierande storlek. Om de är orsakade av en infektion är de oftast ömma. Man kan känna förstorade lymfkörtlar på halsen från nyckelbenen upp till öronen, under underkäken, ovanför och nedanför nyckelbenen, i axelhålorna och i ljumskarna samt övre främre övre delen av låren. Ibland är mjälten förstorad och går att känna nedanför vänster revbensbåge, vilket är svårt att känna på sig själv. Förstorade lymfkörtlar i knävecken är ovanligt men det förekommer.

En del lymfom har enbart invärtes förstorade lymfkörtlar och/eller bildar tumörer i inre organ, och kan då inte kännas från utsidan.

 

Symtom lågmaligna lymfom

Lågmaligna (indolenta/långsamt växande) lymfom växer oftast mycket långsamt och ger inte alltid några tydliga symtom i början av sjukdomsförloppet. Dessutom vänjer man sig ibland vid långsam symtomutveckling. Därför förekommer det att ett lågmalignt lymfom upptäcks av en slump i samband med en hälsokontroll eller läkarundersökning där man kanske ser förändrade blodvärden, hög sänka eller noterar en nytillkommen lymfkörtelförstoring.

Symtom högmaligna lymfom

Högmaligna (aggressiva/snabbt växande) lymfom växer snabbare och kan ge mer hastigt påkomna symtom. Lymfom kan också misstänkas när man ser förstorade lymfkörtlar på till exempel en datortomografi som görs av andra skäl än misstänkt lymfom.

Symtom på non-Hodgkins lymfom

Lymfom kan ge en diffus sjukdomskänsla och trötthet men även orsaka mer generella besvär, så kallade B-symtom orsakade av lymfom är feber, nattliga svettningar eller viktnedgång som inte kan förklaras av infektion, annan sjukdom eller bantning. B-symtom är ganska vanligt vid lymfom och betyder att sjukdomen är mer utbredd och aktiv. Febern kan vara låggradig eller svängande, man blir “genomblöt” av svettningarna. Viktminskningen är minst 10 procent på ett halvår.

Lokala symtom på grund av invärtes förstorade lymfkörtlar eller lymfomtumör

Lokala symtom från luftvägar, magtarmkanalen inklusive lever och gallvägar, urinvägar kan vara första symtom på malignt lymfom. Lymfom kan också starta i eller spridas till centrala nervsystemet med neurologiska symtom.

Symtom på Hodgkins lymfom

Hodgkins lymfom kan ge samma symtom som non-Hodgkins lymfom men ibland får patienten även diffusa smärtor i kroppen efter alkoholintag.

Lymfom och hudutslag

Aggressiva lymfom kan i ovanliga allvarliga fall spridas till huden eller uppstå där. De har oftast ett stillsamt förlopp och sköts av hudspecialist, ofta i samråd med hematolog eller onkolog.