Vad är lymfom? Lymfsystemet

Lymfsystemet

Lymfsystemet

Blodet i vår kropp innehåller olika celler – röda blodkroppar, vita blodkroppar (huvudgrupper granulocyter och lymfocyter), och blodplättar (trombocyter). De vita blodkropparna cirkulerar i lymfsystemet (dit även mjälten räknas), som är en viktig del av kroppens immunsystem dvs. vårt naturliga försvar mot invasion av bakterier, virus och främmande celler.

Lymfsystemet finns i hela vår kropp

Lymfsystemet består av så kallade lymfatiska organ, som bildar celler som deltar i immunförsvaret, och av ett nätverk av lymfkärl som transporterar en vätska som kallas lymfa.

Lymfsystemet

 

Till de lymfatiska organen räknas

  • Lymfkörtlar
  • Mjälten
  • Benmärgen
  • Övrig lymfatisk vävnad, t.ex. halsmandlar (tonsiller)

Lymfkörtlar (som när de blir förändrade kan kallas lymfknutor) finns rikligt i kroppen, ofta flera tillsammans på olika lokaler. Ytliga lokaler där man enkelt kan finna förstorade lymfkörtlar är halsmandlar, i käkvinklar, på halsen, precis ovan- och nedanför nyckelbenen, i armhålorna, i ljumskarna och i knävecken. En förstorad mjälte kan ofta kännas i buken. Förstorade lymfkörtlar i bröstkorgen eller en förstorad tymus (bräss), samt förstorade lymfkörtlar i buken kan ses med hjälp av datortomografi (DT) eller magnetkamera, s.k. MR- (magnet-resonans) undersökning. Lymfom i centrala nervsystemet (hjärna, ryggmärg) kartläggs med MR.