Leva med lymfom Patientorganisationer

Patientorganisationer

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Patientorganisationer

För den som är sjuk är det mycket viktigt att få stöd från människor runt omkring. Många uppskattar även att ha kontakt med andra personer med liknande sjukdom. Då finns patientorganisationer, med lokal verksamhet av olika slag.

Mötesplats för patienter och anhöriga

För patienter med lymfom finns Blodcancerförbundet, med 16 lokala föreningar runt om i landet. Där kan både drabbade och anhöriga få kunskap och gemenskap i en miljö med andra i samma situation. De lokala föreningarna anordnar aktiviteter som träffar, utflykter och föredrag. Inne på sjukhusen bidrar föreningarna ofta med sådant som kan göra det lite trivsammare för dem som är inlagda, anhöriga och personal. För unga vuxna finns Ung Cancer, som särskilt fokuserar på de yngres behov, inte minst lymfompatienterna.

Arbetar för patientens bästa

Blodcancerförbundet arbetar också med att ta vara på patienternas intressen när det gäller behandling, vård och rehabilitering. Patientföreningar har laglig rätt att företräda sina medlemmar gentemot sjukvård och andra institutioner. Föreningarna delar också ut stipendier, som kan sökas av personal som vill vidareutbilda sig, delta i kongresser eller liknande.

Information om lokala föreningar samt kontaktpersoner finns här