Må bättre med lymfom Träning och motion

Fysisk träning och motion

Personerna på bilderna har inget med sammanhanget att göra

Fysisk träning och motion

Att röra på sig är bra för alla människor, och så även när man är sjuk. Hur mycket och ofta man vill motionera beror på många saker. Motionen måste självklart anpassas efter individens förutsättningar, och det viktiga är att det blir av regelbundet.

Generellt kan man säga att exempelvis en promenad tills man får upp flåset lite, minst tre gånger i veckan, är en bra lägstanivå. Vilken träningsform man väljer spelar egentligen ingen roll, då det viktiga är att hitta en träningsform man tycker om och som man fortsätter med över tid. Det bästa sättet att få in träning som en naturlig del av vardagen, är att göra den så lustfylld som möjligt.

Lindrar symtom på sjukdom eller behandling

Vissa symtom på sjukdom eller behandling kan finnas under lång tid, exempelvis trötthet, illamående, ledvärk, nedsatt kondition och muskelstyrka eller försämrad livskvalitet. Forskning visar ett dessa symtom kan lindras med fysisk aktivitet, och då bör man vara aktiv i sammanlagt minst 150 minuter i veckan med minst måttlig intensitet. Man kan sprida ut aktiviteten över flera olika dagar, med pass om minst 10 minuter varje gång. Under behandlingsperioden får man anpassa träningen efter dagsformen, eftersom den kan påverkas kraftigt av behandlingssymtom.

Effekter på både kropp och själ

För både cancerpatienter och andra har motion generellt en lång rad gynnsamma effekter. Bland annat blir kroppen bättre på att hand om tillfälliga infektioner och kroniska inflammationer, och risken för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes 2 minskar. Dessutom motverkas trötthet och depressioner, och både inlärningsförmåga och livslängd ökar. Lättare fysisk aktivitet har även kortsiktiga positiva effekter, exempelvis kan en kortare promenad före måltid hjälpa upp aptiten.

Olika vägar att hitta motivation

Ibland kan det dock vara svårt att hitta motivation till att motionera, och det är lätt att ge efter för minsta lilla anledning att låta bli. Då gäller det att ta ett aktivt grepp om situationen genom att i förväg tänka ut smarta lösningar för att komma igång. En sådan kan vara att motionera tillsammans med andra.

För den som behöver lite extra stöd kan det vara en god idé att få en remiss till en sjukgymnast som hjälper till att anpassa träningen efter patientens förutsättningar, och dessutom peppar lite lagom. Det är också lättare att hålla sig i form om man inte röker och konsumerar endast måttligt med alkohol.