button-up anchor

Du är inte ensam som anhörig

Det är inte ovanligt med skuldkänslor för att man oroar sig över sin egen situation samtidigt som man tar hand om någon som är sjuk. Du behöver inte ha några skuldkänslor.

Det är också vanligt att känna sig ensam och isolerad när man är fokuserad på att ta hand om någon som är sjuk, särskilt om du inte kan umgås med dina vänner och andra anhöriga som du brukar göra. Du är dock inte ensam. Det finns en patientorganisation som heter Blodcancerförbundet med lokala föreningar i hela landet som kan var till god hjälp även för anhöriga. Vårdpersonalen på mottagningen eller kuratorn kanske kan ge dig mer information om vilka resurser som finns tillgängliga där du bor.

Upp