button-up anchor

Praktiska tips för dig som är anhörig eller vän till någon med lymfom

Att gå på läkarbesök, besöka sjukhuset eller mottagningen

  • Fråga din partner, anhörig eller vän om han eller hon vill att du skall följa med på besöken.
  • Det kan vara en skrämmande upplevelse att komma till läkaren, sjukhuset eller mottagningen både för den som är sjuk och den som är anhörig. Många gånger är man orolig över vilka besked man kommer att få och man kanske får vara med om nya och förvirrande upplevelser. Att ha någon närstående som följer med en kan ofta underlätta och du kan vara där för att stötta om de behöver det.
  • Erbjud att göra anteckningar under besöken. Ibland kan det vara förvirrande att träffa läkaren. Din anhörig kanske får en mängd information under besöket och ibland kan det vara svårt att komma ihåg allt som sägs. Att skriva ned det som sägs under besöket och påminna om de frågor som din anhörig velat ställa kan vara till stor hjälp och kommer säkert att uppskattas av honom eller henne. 
  • Hjälpa till att skjutsa till och från mottagningen eller sjukhuset. Detta låter som en enkel sak, men att inte behöva oroa sig över transporter till och från ett besök kan underlätta mycket mer än man tror. Som patient finns det viktigare saker att tänka på än att köra eller vilka bussar eller tåg man skall passa och vilka tider de går. Dessutom kan det hända att om din närstående fått behandling så kan han eller hon vara för dålig för att orka ta sig hem själv. All hjälp du kan erbjuda vad gäller skjuts kommer att underlätta enormt.
  • Att helt enkelt bara finnas i närheten, särskilt den närmaste tiden efter diagnos när känslorna är som starkast och allt känns nytt och skrämmande kan vara det allra bästa stödet för den som står dig nära.

 

Praktisk vardagshjälp

  • Det kan finnas tillfällen då din partner, släkting eller vän kan behöva hjälp med vardagssysslor. Om man har lymfom är man ofta väldigt trött eller blir trött lätt. Genom att ha förståelse för detta och att erbjuda hjälp att utföra enkla vardagssysslor som att laga mat, handla eller städa uppskattas ofta oerhört. Att var förberedd på att den som är sjuk inte kommer att kunna göra så mycket under de här perioderna är också viktigt.
  • Försök att tänka på att under vissa perioder så kommer din anhörig att klara sig bra på egen hand. Försök därför att vara lyhörd för hur han eller hon mår och klarar sin situation, vara till hands om din anhörig behöver och hjälpa honom eller henne tillbaka till det vanliga livet vid andra tillfällen.
  • Hjälpa till med att planera kosten och att hjälpa till att förbereda och laga maten kan underlätta ibland. Lymfompatienter går ofta ner i vikt. En lång period av nedsatt aptit och illamående och kräkningar är inte ovanligt, särskilt i samband med behandling. Att hjälpa din anhörig att äta en balanserad och näringsriktig kost är förstås bra. Kanske kan du hjälpa till så att han eller hon slipper att hantera mat och uppmana personen att äta små och täta måltider under dagen kan ibland förbättra aptiten.
Upp