button-up anchor

Återfall av högmalignt lymfom

Om du får ett återfall av högmalignt lymfom kan du börja få symtom igen. Det kan också vara så att du känner dig ganska frisk men din läkare har upptäckt att sjukdomen kommit tillbaka under en rutinkontroll.

 

Du ska komma ihåg att du inte kan ha gjort något som orsakat att lymfomet har kommit tillbaka. Det är helt normalt för människor med högmalignt lymfom att få återfall, till och med flera gånger under sin livstid.

 

Behandlingen är utformad för att bekämpa dessa återfall och att ge dig så mycket symtomfri tid som möjligt. Ibland kan patienter som får återfall botas men chansen är mindre då.

Vad kommer att hända med mig nu när jag fått ett återfall?

Den här frågan är troligtvis den första du kommer att tänka på nu när du har fått veta att ditt högmaligna lymfom har kommit tillbaka. Men som du säkert vet vid det här laget så finns det inga enkla svar på den frågan när det handlar om cancer.

 

Alla människor är olika och din upplevelse av sjukdomen är unik för dig.

 

Därför är det viktigt att du har en öppen kommunikation med din läkare och den vårdpersonal som ansvarar för dig, ventilerar alla funderingar du har och sådant som du är orolig över med dem och ber dem ge dig den information som du behöver. Det är de som vet mest om din situation och kan därmed ge dig de bästa råden. Här på lymfominfo.se kan vi också ge dig en bra överblick på vad som händer med människor som får återfall av sin sjukdom.

Det kan kännas nedslående att din remission övergått i ett återfall men det finns skäl att vara positiv

Många människor som fått återfall av lymfom blir oroliga över tanken att behöva behandlas igen och vad som kommer att hända den här gången. Dessa tankar är fullt förståeliga eftersom återfallet kan innebära att man kanske kommer att börja må dåligt igen och det kan vara ett hårt slag känslomässigt att höra att sjukdomen återvänt.

 

Ett återfall kan kännas som ett bakslag men det finns flera möjligheter att behandla sjukdomen igen. Ett återfall kan inte alltid botas men det förekommer i vissa fall. Du kan mycket väl få ett bra liv trots sjukdomen och leva under en mycket lång tid och eftersom symtomen nu har börjat framträda så kan sjukdomen behandlas på rätt sätt.

 

För en del människor innebär ett återfall att minnen av dåliga erfarenheter kommer tillbaka från den förra behandlingen och av otrevliga biverkningar som upplevts i samband med den. Det är dock mycket möjligt att du kommer att uppleva behandlingen som mindre svår andra gången eftersom du är mer bekant med miljön och kan mer om sjukhuset, sjukdomen och behandlingen än vad du gjorde första gången.

 

Många patienter med högmalignt lymfom kommer så småningom att behöva genomgå flera omgångar med behandling under sin sjukdomstid

All behandling för lymfom är utformad för att du skall kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Kom ihåg att du är en unik som individ

Detta innebär att det är omöjligt att förutspå med säkerhet exakt vad som kommer att hända med dig eller hur du kommer att må. Därför är det väldigt viktigt att du diskuterar din individuella situation med din läkare och den vårdpersonal som har hand om dig. Försök att se det positiva med att återigen få behandling. Det betyder att du får en chans till att försöka att återgå till remission och stoppa sjukdomen från att påverka dig så mycket.

Att få hjälp och stöd om du har lymfom

Att återigen behöva behandling kan vara jobbigt men kom ihåg att det finns mycket stöd att få om du skulle behöva det. Stödgrupper för patienter kan vara mycket värdefulla för att få information och råd och här kan du också få möjlighet att träffa människor som befinner sig i samma situation som du. Här på lymfominfo.se kan du hitta kontaktuppgifter till patientföreningen som finns i ditt område.

Att leva med ett återfall av lymfom

Du kanske känner att du behöver göra några livsstilsförändringar för att klara av ett återfall. Alla individer är unika, därför är det viktigt att du lyssnar på din egen kropp och bara göra det du orkar med.

Påminn mig om högmalignt lymfom

Trots att sjukdomen nu är en del av ditt liv så kan det ha gått lång tid sedan du senast hade några symtom av ditt högmaligna lymfom och behövde tänka på sjukdomen. Dessa sidor är en snabb uppfräschning av dina kunskaper om detaljerna kring lymfom. Här på lymfominfo.se kan du också hitta flera sidor som kan ge dig mer information om lymfom i allmänhet.

Att förbereda sig inför nytt behandlingsbesök i samband med ett återfall

Trots att du tidigare varit på sjukhuset och din läkare i samband med behandling för ditt lymfom så kan det vara ganska jobbigt att komma tillbaka på grund av att sjukdomen återkommit. Det kanske också har gått en lång tid sedan din sista behandling. Här på lymfominfo.se kan du få hjälp att komma ihåg några av de saker som du kan tänka på för att göra dina sjukhusbesök lite lättare.

Behandlingar och resultat vid högmalignt lymfom

Om du fått ett återfall av ditt lymfom så kommer du att behöva ytterligare behandling för att kunna kontrollera sjukdomen. Här på lymfominfo.se diskuterar vi de olika former av behandling som du kan tänkas få i det här läget.

Upp