button-up anchor

Att hantera behandlingen vid återfall av lymfom

Att behöva få behandling igen vid ett återfall av högmalignt lymfom kan kännas jobbigt. Oavsett om du får immunterapi, radioimmunterapi, cytostatika, en kombination av dessa så finns det saker som du kan tänka på att göra för att det skall bli lättare för dig att hantera situationen under tiden du behandlas.

De flesta har hört talas om de biverkningar som kan förekomma vid behandling av cancer och känner sig rädda för dem. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är alla som får biverkningar och att många av biverkningarna kan elimineras eller minskas.

Immunterapi, radioimmunterapi och cytostatikabehandling har alla potentiella biverkningar som du bör vara medveten om och hur du upplever dem beror på vilka mediciner som du får. Du bör diskutera alla eventuella biverkningar med din läkare innan du påbörjar behandling.

Du kan också få mer information i de patientbroschyrer som medföljer dina läkemedel eller som lämnas ut av sjukvårdspersonalen och även på sidorna om immunterapi och cytostatika på lymfominfo.se

Att hantera biverkningar i samband med immunterapi med antikroppar

Här diskuterar vi de vanligaste biverkningarna som förekommer vid antikroppsbehandling och hur du kan hantera dem.

 

Biverkningarna i samband med antikroppsbehandling är ofta lindriga, kortvariga och det är inte alla som får dem

 

 • De flesta biverkningarna förekommer bara under tiden du får infusionen eller under några timmar efteråt.
 • Biverkningarna förekommer i de flesta fall under första behandlingstillfället och blir oftast lindrigare under påföljande doser.
 • Antikroppsbehandling kan öka risken för att drabbas av infektioner
 • Att ge antikroppar samtidigt som cytostatika förvärrar inte biverkningar från cytostatika nämnvärt. Biverkningar som varar längre än några minuter eller timmar är mycket sällsynta.


De vanligaste biverkningarna som uppstår omedelbart är feber, frossa och andra influensaliknande symtom som till exempel muskelvärk, huvudvärk och trötthet

 

Dessa biverkningar upplevs under själva behandlingen och går snabbt över när behandlingen avslutats. Ibland kan det förekomma att patienterna får en värmekänsla (flush) i kroppen och i ansiktet. Denna känsla är vanligtvis mycket kortvarig.

 

Illamående eller kräkning kan också förekomma

 

Den vårdpersonal som tar hand om dig kan ge antiemetika (medel mot illamående) om du skulle behöva det. Det finns många olika sorters antiemetika och olika sorter fungerar bättre på olika individer. Detta innebär att om en sort inte fungerar så kan du be att få pröva en annan.

 

Ibland kan det göra ont i de delar av kroppen där lymfomet är beläget

 

Smärtan är för det mesta lätt och kan lindras med vanliga värktabletter.

 

Ibland kan antikroppsbehandling orsaka en allergisk reaktion

 

Symtomen på detta kan vara:

 • Klåda eller plötsliga utslag
 • Hosta, väsande andning eller andfåddhet
 • Svullen tunga eller en känsla av att vara svullen i halsen
 • Ödem och svullnad på grund av ansamling av vätska i kroppen
 • Kraftiga allergiska reaktioner mot monoklonala antikroppar är mycket ovanliga och patienterna övervakas under hela behandlingstillfället för sådana symtom.

Det är viktigt att tala om direkt om man får några symtom. I de flesta fall är allt som behövs att man sänker hastigheten på droppet eller stänger av det en kort stund tills den allergiska reaktionen gått över. I normala fall brukar patienterna få antihistaminer innan behandlingen för att undvika eller minska eventuella problem.

Särskilda saker att tänka på vid radioimmunterapi

Biverkningarna av radioimmunterapi är samma som vid immunterapi men med vissa skillnader

 • Blodrelaterade (hematologiska) biverkningar är vanliga vid radioimmunterapi. Eftersom du får en svag dos av radioaktivitet i blodet så kan radioimmunterapin påverka andra blodkroppar förutom lymfomcellerna. Detta kan leda till att mängden röda blodkroppar minskar (vilket kallas blodbrist eller anemi) eller en ökad risk för infektion eller blödning.
 • Om dina röda blodkroppar minskar i antal (om du får blodbrist) så kan det hända att du behöver få en blodtransfusion eller injektion med läkemedel för att öka produktionen av röda blodkroppar.
 • Du kan få mer blåmärken än vanligt eller blöda lätt på grund av att dina blodplättar påverkas av behandlingen. Om du märker några symtom på detta utöver det vanliga så skall du berätta det för din läkare omedelbart.
 • Den ökade infektionsrisken beror på att radioimmunterapin dödar dina vita blodkroppar. Trots att detta gör att antalet lymfomceller minskar så innebär det också att du bör minimera risken för att utsätta dig för infektioner under tiden som du får radioimmunterapi (se nedan)
 • Som vid alla typer av strålbehandling så finns det en liten risk för att radioimmunterapin orsakar någon ny form av cancer. Du bör diskutera detta och andra möjliga biverkningar med din läkare innan du påbörjar behandling.


Att hantera biverkningar i samband med cytostatikabehandling

Illamående eller kräkning är ganska vanligt vid cytostatikabehandling

Som vi nämnt tidigare, är det ofta bra att ta antiemetika i förebyggande syfte redan innan behandlingen påbörjas. Om det medel som du fått mot illamående inte fungerar så skall du inte vara rädd för att be om en annan sort.

Ont i munnen eller halsen och svårigheter att svälja kan orsakas av att cytostatikabehandlingen påverkar slemhinnorna

Att skölja munnen med bikarbonat blandat med varmt vatten eller ljummet kolsyrat vatten kan ofta hjälpa. Var noga med att borsta tänderna, försiktigt, efter varje måltid för att undvika infektioner. Om du har löständer så kan det ibland vara mer bekvämt att inte använda dem. Om det är svårt att svälja kan det underlätta att äta finfördelad mat eller flytande kost.

Du kan ibland märka att en del mat smakar annorlunda under behandlingen. Om så är fallet kan det underlätta att äta kall mat istället för varm och undvika starkt doftande maträtter. Det är bra att undvika att äta sina favoriträtter så att man inte förknippar dem med behandlingen.

Diarré eller förstoppning

Om du får diarré är det viktigt att du dricker rikligt med vätska för att se till att du inte blir uttorkad. Prata med någon i vårdpersonalen om vad som är bäst att dricka om du har problem med diarré eller förstoppning.

Håravfall

Det är inte alla cytostatika som ger håravfall men om det inträffar så kan det upplevas som väldigt jobbigt. Läkaren och sjuksköterskorna som har hand om dig kan ge dig besked om den behandling som du skall få kan orsaka att du tappar håret.

Pirrande känsla i händer och fötter (neuropati)

Vissa cytostatika som används vid behandling av lymfom kan ge en biverkning som kallas neuropati. Det betyder att man kan känna en pirrande känsla i händer och fötter.

Det finns ingen beprövad behandling mot neuropati men enkla åtgärder som fotmassage och bekväma skor kan underlätta. Försiktiga böj- och sträckövningar av fingrar och tår varje dag kan också hjälpa för att minska denna biverkning.

Torr eller öm hud eller torra, ömma naglar

Genom att använda nagellack och mjukgörande kräm så kan man ofta undvika dessa problem.

 

Att känna sig trött eller utmattad är också ett vanligt symtom i samband med cytostatikabehandling

 

Ökad blödningsbenägenhet, ovanligt många blåmärken och en ökad infektionsrisk

Eftersom benmärgen (där blodkropparna produceras) ibland kan påverkas vid cytostatikabehandling så kan det hända att du blir mer infektionskänslig, lättare får blåmärken eller blöder lättare än normalt. Du bör tala om för din läkare eller vårdpersonalen som har hand om dig om någon onormal blödning uppstår, om du får konstiga blåmärken och även berätta om du haft symtom på infektion eller feber.

Regelbundna blodprover tas under cytostatikabehandlingen för att kontrollera att antalet blodkroppar inte sjunker för lågt. Om detta inträffar kan det hända att nästa behandlingstillfälle blir uppskjutet eller att man ger en reducerad dos för att ge benmärgen en chans att återhämta sig.

Det är viktigt att försöka minimera infektionsriskerna så långt det är möjligt. Att följa de enkla riktlinjerna som beskrivs nedan kan hjälpa dig med detta:

 • Tvätta alltid händerna innan du hanterar eller lagar mat
 • Undvik sår och rivmärken genom att använda handskar vid trädgårdsarbete eller hushållsarbete
 • Undvik stora folksamlingar och människor som du vet har förkylningar och influensa om det är möjligt
 • En del läkare rekommenderar att man undviker tandläkarbehandling när man får cytostatika eftersom detta ökar risken för infektioner i munnen
 • Försök att undvika simning och bassängbad på grund av risken att få en infektion via vattnet eller i omklädningsrummet
 • Om du skall åka på semester utomlands bör du prata med din läkare först eftersom man bör undvika viss vaccinering.


Dessa biverkningar är ofta tillfälliga och försvinner när cytostatikabehandlingen avslutats. Men en del av biverkningarna kan vara mer allvarliga.

 

Vissa biverkningar kan vara bestående eller allvarliga och du bör diskutera dessa risker noggrant med din läkare innan du påbörjar behandlingen.

 

En del cytostatika påverkar fertiliteten. Till exempel kan menstruationen bli oregelbunden eller försvinna hos en del kvinnor och hos män kan spermiemängden minska. Trots att dessa symtom är tillfälliga så finns det risk för att infertiliteten kan bli permanent vid användning av vissa cytostatika. Om det finns en risk för detta så bör du diskutera detta med din läkare innan behandlingen påbörjas. Män kan spara och frysa spermaprov i vissa fall. I framtiden kan man tänka sig att kvinnor också skulle kunna få en liknande möjlighet med sina ägg.

Andra möjliga permanenta effekter kan vara långtidspåverkan på hjärtat, på känselnerver och en ökad risk att utveckla någon annan form av cancer senare i livet. I dessa fall bör de troliga fördelarna med behandlingen vägas mot riskerna för långtidspåverkan. Din läkare kommer att diskutera detta med dig innan du börjar med behandlingen.

Upp