button-up anchor

Påminn mig om högmalignt lymfom

Om du har en högmalign form av lymfom och varit sjukdomsfri under en tid så kanske det är länge sedan som du tänkte så noga på sjukdomen.

 

Om du fått ett återfall av lymfom så kan detta avsnitt av lymfominfo.se hjälpa dig att komma ihåg vad högmalignt lymfom är och hitta länkar till mer information.

 

Under ett återfall kan det hända att du fått symtom igen eller så mår du efter omständigheterna ganska bra men din läkare har sett tecken på återfall under en rutinkontroll. Detta kan vara jobbigt, men kom ihåg att med behandling och stöd så kan människor med högmalignt lymfom leva ett relativt normalt liv under en lång tid.

Vad är det som har orsakat mitt lymfom?

Cancer uppstår när celler i din kropp börjar växa och dela sig på ett okontrollerat sätt.

 

Detta kan hända av olika skäl men det betyder vanligtvis att vissa celler inte längre kan kontrollera sin egen tillväxt och de börjar växa fortare och dela sig oftare än de borde.

 

Vid lymfom så är det en särskild sorts vit blodkropp som kallas lymfocyt som har canceromvandlats och har börjat växa okontrollerat.

Var i kroppen kan mitt lymfom finnas?

Vita blodkroppar och då även lymfocyter är en del av din kropps naturliga försvarssystem som kallas immunförsvaret, och deras uppgift är att hjälpa din kropp att bekämpa infektioner. Dessa speciella blodkroppar finns ofta i lymfsystemet vilket är ett nätverk av kärl som sträcker sig genom hela kroppen och liknar ditt blodkärlssystem.

 

Vid lymfom börjar lymfocyterna att växa okontrollerat och ansamlas ofta i lymfvävnad. Lymfkörtlarna, en del av ditt lymfatiska system, är de vanligaste platserna för lymfom. En eller flera lymfkörtlar blir förstorade och känns som knölar. De här knölarna är ett av de vanligast symtomen och tecknen på lymfom.

 

Andra platser i kroppen där lymfom kan uppkomma.

 

Eftersom lymfsystemet sträcker sig igenom hela kroppen så kan lymfom uppstå i alla kroppens organ. Det är till exempel vanligt att hitta lymfom i levern eller mjälten men de kan också uppstå i allt från hjärnan och magsäcken till benmärgen.

 

Hur kommer högmalignt lymfom att påverka mitt liv?

Högmaligna lymfom växer snabbt och behöver oftast behandlas omgående. Många patienter kan idag bli botade eller få långa perioder i remission då de inte har några symtom alls. En del patienter kan bli botade efter ett återfall men det är inte lika vanligt.

 

När du befinner dig i remission kan din livskvalitet vara väldigt bra och de flesta lever ett helt normalt liv. Vid återfall av lymfomet kan det innebära upprepade perioder av behandlingar med nye perioder av remission.

 

Målet med din nya behandling är att du ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan symtom av din sjukdom. Trots att behandlingsperioderna kan vara krävande så uppvägs den tid som du behandlas mer än väl av de perioder av symtomfri remission som du får däremellan.

 

Eftersom du troligtvis har haft lymfom ganska länge så vet du att alla människors upplevelse av sjukdomen är olika. Din erfarenhet av att leva med lymfom kommer att bero på vilken exakt typ av lymfom som du har och du kommer att reagera på sjukdomen på ditt eget sätt. Den bästa personen att prata med om din situation är din egen läkare eller sjuksköterska.

 

Lymfominfo.se kan också ge dig en uppfattning om hur de flesta människor upplever sjukdomen.

 

Alla människors upplevelse av lymfom är olika och beror på vilken typ av lymfom man har och individens egen reaktion. Därför är den bästa personen att prata med om din situation din egen läkare eller specialistsjuksköterska. Lymfominfo.se kan också ge dig en uppfattning om hur de flesta människor upplever sjukdomen.

Upp