button-up anchor

Mer om prover och undersökningar som görs för att stadieindela lymfom

Det finns många olika typer av lymfom. Du har fått diagnosen högmalignt lymfom. För att se till att du får rätt behandling så kommer din läkare att ta prover på dig och du kommer att få genomgå en mängd undersökningar för att ta reda på vilket stadium din sjukdom befinner sig i innan du påbörjar behandling. En beskrivning av de olika stadierna kan du se i tabellen nedan.

Olika undersökningar görs för att ställa diagnos

En eller flera undersökningar kan ha gjorts för att ställa din diagnos. Undersökningarna kan också användas för att se hur sjukdomen utvecklar sig och hur bra behandlingen har fungerat.

 

Röntgen

De flesta röntgenundersökningar behöver man inte förbereda sig för och de går snabbt att genomföra. Röntgenstrålning passerar genom kroppen och en bild skapas. Bilden visar ben men ger också en bild av de mjuka vävnaderna i kroppen. På en lungröntgen kan man till exempel se om lymfomet spridit sig till lungan eller till lymfknutorna i bröstkorgen.

Datortomografi

En datortomograf (som förkortas DT och kallas ibland skiktröntgen) skapar också bilder med hjälp av röntgenstrålning. Skillnaden är att datortomografen tar bilder i flera skikt och kan skapa en tredimensionell bild av kroppen. Undersökningen visar vilka lymfknutor som är påverkade och om lymfomet finns i andra organ. Undersökningen är varken smärtsam eller komplicerad men den tar lite längre tid att utföra än en vanlig röntgen, ungefär en halvtimme.

 

Inför vissa undersökningar skall man inte äta eller dricka några timmar innan röntgenundersökningen. Ibland ges en injektion med kontrastmedel intravenöst som syns som en annan färg på röntgenbilderna. Personen som skall röntgas ligger stilla på en brits som åker långsamt fram och tillbaka genom den bågformade datortomografen.

Magnetkamera

En magnetkamera eller magnetresonanskamera, som också kan förkortas MR, tar liksom datortomografen flera bilder i skikt av kroppen. Magnetkameran använder magnetfält för att skapa bilderna. Undersökningen kan ta upp till en timme att genomföra och man måste ligga stilla hela tiden.

 

Undersökningen är smärtfri men magnetkameran är mycket högljudd och ibland kan man behöva ha öronproppar eller hörselskydd under undersökningen. Eftersom maskinen består av en mycket kraftig magnet så måste alla metallföremål som exempelvis smycken och klocka avlägsnas i samband med en magnetkameraundersökning. Personer som har metallimplantat av något slag (som t.ex. pacemaker, ledkulor av metall, metallplattor, skruvar i skelettet eller kirurgiska metallsuturer) kan inte genomgå någon MR-undersökning.

 

En del människor kan uppleva klaustrofobi när de ligger i magnetkameran. Berätta för personalen om du vet att du har problem med klaustrofobi eller trånga utrymmen så kan de hjälpa dig genom undersökningen.

Ultraljud

Vid en ultraljudsundersökning skapas bilder med hjälp av ljudvågor. Ljudvågorna studsar på olika sätt mot organ och vävnader inuti kroppen och ger på så vis ger upphov till ett eko. Dessa ekon omvandlas till en bild med hjälp av en dator. Innan undersökningen påbörjas så läggs lite gelé på den del av kroppen som skall undersökas. Personen som undersöker dig för med hjälp av handen en liten apparat eller stav över undersökningsområdet. Staven sänder ut ljudvågor över det område som undersöks Undersökningen känns inte och tar bara några minuter.

PET-kamera

PET står för Positronemissionstomografi och vid en PET-undersökning använder man en mycket känslig teknik där röntgenstrålar kan ge en bild av partiklar som avges av ämnen som injicerats i kroppen. Undersökningen kan hjälpa läkaren att skilja aktiva lymfomceller (sjuka) från inaktiva celler i lymfknutorna. Denna teknik används mycket för att utvärdera om behandlingen av lymfomet varit effektiv. PET-utrustning är mycket dyrbar och finns inte tillgänglig på alla sjukhus idag.

Lumbalpunktion

En lumbalpunktion kallas ibland också ryggmärgsprov och är ett sätt att se om lymfomet påverkar det centrala nervsystemet. Det är ett enkelt ingrepp som bara tar några minuter. En nål förs in genom huden i ländryggen och in till den vätska som omger ryggmärgen. En liten mängd vätska tas ut så att den kan undersökas under mikroskop och för att se om det finns några lymfomceller i den.

Ofta ges lokalbedövning innan punktionen och du måste ligga på sidan under ingreppet. Efteråt är det bra att ligga plant på rygg under några timmar för att undvika huvudvärk, som annars är en vanlig biverkning vid ryggmärgsprov. Om du får huvudvärk så kan du behöva smärtstillande medicin i några dagar efter ingreppet.

Biopsier

Vanligtvis enkla procedurer där vävnadsprover tas för att hjälpa läkaren att ställa rätt lymfomdiagnos.

Upp