button-up anchor

Stamcellstransplantation vid lymfom

Stamcellstransplantation (eller benmärgstransplantation) erbjuds till vissa patienter som fått återfall av lågmalignt lymfom. Du kan få den typen av behandling om din läkare tror att det är det bästa alternativet för dig. I allmänhet erbjuds denna form av behandling om cytostatikan inte fungerat eller inte varit lämplig för dig. Stamceller är omogna blodkroppar som bildas i benmärgen. De utvecklas till mogna blodkroppar – röda och vita blodkroppar och blodplättar. Vid transplantation ger man cytostatika i väldigt höga doser (ibland kombinerat med strålbehandling) för att slå ut benmärgen. Benmärgen måste därefter ersättas med transplanterade stamceller. Autolog transplantation är en form av transplantation där patientens egna celler samlas in eller ”skördas” innan man ger cytostatika i högdos och dessa transplanteras sedan tillbaka. Denna form av transplantation är den vanligaste. Ett annat transplantationsalternativ är en allogen transplantation där stamcellerna kommer från någon annan, det vill säga en donator. Donatorn kan vara ett syskon och i allra bästa fall en tvilling eller en släkting. Andra personer som inte är släkt men som passar kan också donera benmärg.

Det finns två typer av transplantationer beroende på var stamcellerna tas ifrån:

  • Perifer stamcellstransplantation innebär att cellerna tas från det cirkulerande blodet
  • Benmärgstransplantation innebär att cellerna tas från benmärgen


Efter att cytostatika i givits i högdos för att slå ut benmärgen och innan den återhämtat sig är det stor risk för infektion. Denna risk föreligger i några veckor och under denna tid vårdas patienten på sjukhus. Antibiotika och blodtransfusioner kan också behövas. Stamcellstransplantation kan användas för patienter vars lågmaligna lymfom har återvänt men i en mer högmalign form än från början. Behandlingen ökar chanserna till remission.

Upp