button-up anchor

 

 

 

"Vänta och se" vid lågmaligna lymfom

Eftersom den lågmaligna formen av lymfom växer långsamt så är det mycket vanligt att ingen behandling krävs till en början. Att avvakta med behandling kallas också att "Vänta och se" och kan tillämpas för patienter med ett avancerat stadium av sjukdomen men som inte har några symtom och mår generellt bra. Även om du inte behöver någon behandling så måste du dock göra regelbundna kontroller för att se att inte sjukdomen förvärrats eller att du börjat få symtom.

 

Hur fungerar "vänta och se"?

Om du inte har några symtom just nu så kan din läkare rekommendera att avvakta med behandling tills symtom utvecklas. Detta innebär att du slipper alla eventuella biverkningar av behandling just nu och att behandling kan sparas tills symtom uppstår och du verkligen behöver hjälp att bekämpa sjukdomen. Studier har visat att på de patienter där det passar att använda "Vänta och se" så skiljer sig inte resultatet från patienter vars sjukdom behandlats direkt efter diagnos. Det görs också flera studier för tillfället för att undersöka fördelarna med omedelbar behandling jämfört med att "vänta och se".

Det är viktigt att förstå att du fortfarande kan få allt det stöd du behöver trots att man avvaktar med behandling. Du kommer att få komma på regelbundna kontroller för att följa hur din sjukdom framskrider. Storleken på lymfkörtlarna kommer att kontrolleras genom kliniska undersökningar och med röntgenundersökningar för att se att de inte blivit större och man tar prover för att kontrollera att lymfomet inte påverkar några av de större organen eller benmärgen. Så länge som du mår relativt bra och inte märker någon förändring av storleken på dina lymfkörtlar och heller inte har några symtom så kan behandlingen skjutas upp.

 

Vem passar för att "vänta och se"?

För att passa i gruppen av patienter som inte behöver behandlas och där man vill "Vänta och se", så måste du ha ett lymfom i ett avancerat stadium. Med andra ord skall ditt lymfom ha spridit sig till mer än en eller två lymfkörtlar.
Du måste också må allmänt bra och inte ha några symtom av ditt lymfom. Så länge som du mår relativt bra och om dina lymfkörtlar är små, inte ökar snabbt i storlek eller att det inte finns några tecken på att lymfomet påverkar funktionen hos några av de större organen så kan man "Vänta och se". Så småningom så kommer du troligtvis att behöva behandlas mer aktivt.


Saker att vara uppmärksam på om man "väntar och ser"

Om man vill "Vänta och se" innan man ger dig behandling så måste du vara uppmärksam om vilka symtomen är vid lymfom, särskilt de tre symtomen som kallas för B-symtom:

 

  • Återkommande eller ihållande feber (kroppstemperatur på över 38°C) som inte kan förklaras av andra orsaker
  • Kraftiga nattsvettningar
  • Oförklarlig viktnedgång med mer än 10 % av kroppsvikten under 6 månader


Om du får något av dessa symtom så kan det innebära att du behöver aktiv behandling. Därför är det viktigt att du berättar för din läkare om du får något eller några av dessa symtom.

 

Saker du kan göra för att må bra

Om man vill "Vänta och se" innan man ger dig behandling så är det viktigt att du försöker göra allt du kan för att må så bra som möjligt.

Läs våra tips och rekommendationer om livsstil vid non-Hodgkins lymfom

Upp