button-up anchor

Provtagning och kontrollbesök

Om du har fått diagnosen lågmalignt lymfom så har du säkert redan tagit vissa prover och gjort vissa undersökningar för att säkerställa diagnosen. För att fastställa vilken exakt typ av lymfom som du har så är det ibland nödvändigt att göra fler undersökningar. Du kan få vänta ett par veckor på svaren på proverna, men resultaten av dem kommer att hjälpa läkarna att kunna bestämma exakt rätt behandling för dig och det är viktigt att vänta på svaren innan du börjar få behandling.

 

Det är vanligt att inte ha några symtom till en början

Det är vanligt att patienter med lågmaligna lymfom inte har några symtom alls när de får diagnosen. Ditt lymfom kanske upptäcktes hos din husläkare under en rutinundersökning och han eller hon kan ha upptäckt en svullen lymfkörtel som du inte märkt själv. Din läkare kan också ha sett tecken på lymfom genom blodprover eller vid en lungröntgen som gjorts av någon helt annan anledning.

 

Din diagnos kommer sedan att bekräftas av specialister på sjukhuset

Alla de symtom som kan förekomma vid lymfom kan också orsakas av andra tillstånd. Därför är det i de flesta fall omöjligt för din husläkare att fastställa lymfomdiagnosen utan en specialistbedömning. Om man misstänker att du har lymfom så kommer du att behöva träffa en specialistläkare på sjukhuset. Det är vanligt att man behöver träffa flera läkare innan diagnosen kan fastställas.

 

Du kan behöva genomgå flera olika tester för att fastställa diagnosen

Biopsi - ett prov där vävnad tas från en förstorad lymfkörtel för att fastställa vilken typ av lymfom du har, t ex: om det är Hodgkins lymfom eller non Hodgkins lymfom, om det växer långsamt (lågmalignt) eller snabbt (högmalignt).


Blodprover - tas för att kontrollera din allmänna hälsa

Blodprov kommer att tas för att kontrollera flera saker samtidigt. Antalet röda och vita blodkroppar och blodplättar som du har i blodet undersöks med hjälp av ett prov som kallas för blodstatus. Hur bra din lever och dina njurar fungerar kontrolleras med hjälp av leverfunktionsprover. Hur mycket lymfomet eventuellt spridit sig i kroppen undersöks genom att mäta LD-nivåerna i blodet (LD är en förkortning för ämnet laktatdehydrogenas). Andra mer specifika prover tas ibland för att ge läkaren information om lymfomets egenskaper och hur andra organ kan ha påverkats.

 

När din diagnos väl har fastställts så kommer nya blodprover att tas med jämna mellanrum både under och efter behandling för att kontrollera hur din kropp mår.

 

Flera undersökningar görs för att kontrollera hur lymfomet spritt sig

Flera olika undersökningar som till exempel röntgen, datortomografier, PET-undersökningar och även benmärgsprover och som tidigare nämnt blodprover, kan göras för att stadieindela ditt lymfom i stadium I, II, III eller IV. Dessa prover ger information om hur många grupper av lymfknutor som är påverkade, huruvida lymfomcellerna endast finns i lymfknutorna eller om de finns i andra organ också eller om lymfomcellerna finns i bröstkorgen eller buken eller på båda ställena.

 

Det är mycket viktigt att veta vilket stadium lymfomet befinner sig i innan behandling påbörjas. Det kan tyckas att väntan på provsvaren fördröjer behandlingen i onödan men för att kunna ge rätt behandling krävs rätt diagnos och att ge bästa möjliga behandling redan från början är viktigare än att ge behandling så snabbt som möjligt.


Dina besök på sjukhuset för att ta prover, genomgå undersökningar och kontroller och senare för behandling kommer du troligtvis att göra på en medicin-, hematolog- eller onkologmottagning på bokade besök under dagtid. Du kommer att få träffa din läkare regelbundet för uppföljning och förmodligen innan varje behandling.

 

Ibland kan det hända att du får någon form av kontaktperson på mottagningen som du kan vända dig till för råd, vägledning och annan information som du kan tänkas behöva. Beroende på var man bor och hur sjukvården är organiserad i det landsting som du tillhör så kan den här kontaktpersonen vara en sjuksköterska, hematolog eller onkolog.

Upp