button-up anchor

 

 

 

Att hantera behandlingen och dess biverkningar

Den första behandlingen för lymfom kan vara en fysisk och känslomässig utmaning. Oavsett om din behandling består av immunterapi, cytostatika eller en kombination av dessa så finns det saker som du kan tänka på att göra för att det skall bli lättare för dig att hantera situationen under tiden du behandlas.

 

De flesta har hört talas om de biverkningar som kan förekomma vid behandling av cancer och känner sig rädda för dem. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är alla som får biverkningar och att många av biverkningarna kan förhindras eller minskas. Antikroppar och cytostatika har dock potentiella biverkningar som du bör vara medveten om. Hur du upplever dem beror på vilka mediciner som du får. Du bör diskutera alla potentiella biverkningar med din läkare innan du påbörjar behandling.

 

Du kan också får mer information i de patientbrochyrer som medföljer dina läkemedel och även på sidorna immunterapi och cytostatika på lymfominfo.se.

 

Biverkningar vid antikroppsbehandling

Antikroppar har helt andra verkningsmekanismer än cytostatika och ger inte lika många biverkningar. Det är inte alla som får biverkningar över huvudtaget. Biverkningar kan förekomma under den första och ibland andra behandlingen. Besvären kan komma under pågående infusion eller ett par timmar efter.

 

De vanligaste biverkningarna är feber, frossa och andra influensaliknande symtom som till exempel muskelvärk, huvudvärk och trötthet

Influensaliknande symtom som feber, frossa, muskelvärk och huvudvärk upplevs för det mesta bara under själva behandlingen och går snabbt över när behandlingen avslutats. Innan behandlingen startar kommer du att få läkemedel som minska besvären. Det är till exempel paracetamol mot feber och värk samt antihistamin mot allergiska besvär.

Eftersom antikropparna angriper dina lymfocyter som också är en del av ditt immunförsvar så kan du bli mer infektionskänslig en tid efter behandlingen. Efter behandlingen är det viktigt att du talar om för vårdpersonalen om du får några symtom på infektion, till exempel halsont eller feber. Ibland kan det vara nödvändigt med antibiotikabehandling.

 

Illamående eller kräkningar kan också förekomma

Lättare illamående kan förekomma ibland men skulle du besväras av det så kan sjuksköterskorna ge dig antiemetika som är läkemedel som förhindrar illamående. Det finns många olika sorters antiemetika och olika sorter fungerar bättre på olika individer. Detta innebär att om en sort inte fungerar så kan du be att få pröva en annan.

Mer om att hantera illamående och kräkningar

 

 


Ibland kan det göra ont i de delar av kroppen där lymfomet sitter. Smärtan är för det mesta lätt och kan lindras med vanliga värktabletter.

 

Ibland kan immunoterapi orsaka en allergisk reaktion

Symtomen på detta kan vara:

  • Klåda eller plötsliga utslag
  • Hosta, väsande andning eller andfåddhet
  • Svullen tunga eller en känsla av att vara svullen i halsen
  • Ödem och svullnad på grund av ansamling av vätska i kroppsvävnaden


Kraftiga allergiska reaktioner vid immunoterapi är mycket ovanliga och patienterna övervakas under hela behandlingstillfället för sådana symtom. Det är viktigt att tala om direkt om man får några symtom. I de flesta fall är allt som behövs att man sänker hastigheten på droppet eller stänger av det en kort stund tills den allergiska reaktionen gått över. I normala fall brukar patienterna få antihistaminer (medicin mot allergi) innan behandlingen för att undvika eller minska eventuella problem. För mer detaljerad information om biverkningar vid antikroppsbehandling så kan du läsa patientinformationsbroschyren som du kan få av din läkare.

 

Möjliga biverkningar i samband med cytostatikabehandling för lymfom och hur du kan hantera dem

lllamående eller kräkning är ganska vanligt vid cytostatikabehandling

Du kommer att få läkemedel som förhindra illamående i förebyggande syfte. Det finns många olika läkemedel men alla är väldigt effektiva.

Mer om att hantera illamående och kräkningar

 

Ont i munnen eller halsen och svårigheter att svälja kan orsakas av att cytostatikabehandlingen påverkar slemhinnorna

Att skölja munnen med bikarbonat blandat med varmt vatten kan ofta hjälpa. Var noga med att borsta tänderna, försiktigt, efter varje måltid för att undvika infektioner. Om du har löständer så kan det ibland vara mer bekvämt att inte använda dem. Om det är svårt att svälja kan det underlätta att äta finfördelad mat eller flytande kost. Du kan ibland märka att en del mat smakar annorlunda under behandlingen. Om så är fallet kan det underlätta att äta kall mat istället för varm och undvika starkt doftande maträtter. Det är bra att undvika att äta sina favoriträtterså att man inte förknippar dem till behandlingen.

 

Diarré eller förstoppning

Om du får diarré är det viktigt att du dricker rikligt med vätska för att se till att du inte blir uttorkad. Prata med någon i vårdpersonalen om vad som är bäst att dricka om du har problem med diarré eller förstoppning.

 

Håravfall

Det är inte alla cytostatika som ger håravfall men om det inträffar så kan det upplevas som väldigt jobbigt. Du kommer att få läkemedel som förhindra illamående i förebyggande syfte. Det finns många olika läkemedel men alla är väldigt effektiva. Det är viktigt att komma ihåg att biverkningen är tillfällig och efter att cytostatikabehandlingen är över så växer håret ut igen, men fram till dess kanske du vill pröva att bära en peruk eller mössor och scarfar. Du kan få råd av vårdpersonalen om var man kan få hjälp med peruker.

Mer om att hantera håravfall

 

Pirrande känsla i händer och fötter (neuropati)

Av vissa cytostatika som kan vara en del av din behandling kan du uppleva en känsla av att det pirrar i händer och fötter. Det finns ingen beprövad behandling mot neuropati men enkla åtgärder som fotmassage och bekväma skor kan underlätta. Försiktiga böj- och sträckövningar av fingrar och tår varje dag kan också hjälpa för att minska denna biverkning.

 

Torr eller öm hud eller torra, ömma naglar

Nagellack och mjukgörande kräm kan lindra problemen.

 

Att känna sig trött eller orkeslös är vanligt i samband med cytostatikabehandling

Det är viktigt att vila mycket. Ibland kan det vara nödvändigt att ta ledigt från jobbet och att justera sina dagliga vardagsrutiner. En del människor tycker inte alls att behandlingen påverkar dem och att de kan leva helt som vanligt. Upplevelserna är väldigt individuella.
Mer om att hantera trötthet

 

Ökad blödningsbenägenhet, ovanligt många blåmärken och en ökad infektionsrisk

Eftersom benmärgen (där blodkropparna produceras) ibland kan påverkas vid cytostatikabehandling så kan det hända att du blir mer infektionskänslig, lättare får blåmärken eller blöder lättare än normalt. Du bör tala om för din läkare eller vårdpersonalen som har hand om dig om någon onormal blödning uppstår, om du får konstiga blåmärken och även berätta om du får symtom på infektion eller feber. Regelbundna blodprover tas under cytostatikabehandlingen för att kontrollera att antalet blodkroppar inte sjunker för lågt. Om detta inträffar kan det hända att nästa behandlingstillfälle blir uppskjutet eller så kan man ge en reducerad dos för att ge benmärgen en chans att återhämta sig.

 

Det är viktigt att försöka minimera infektionsriskerna så långt det är möjligt. Att följa de enkla riktlinjerna nedan kan hjälpa dig med detta:

  • Tvätta alltid händerna innan du hanterar eller lagar mat
  • Använd handskar om du ska arbeta i trädgården eller utföra hushålsarbete.
  • Undvik stora folksamlingar och människor som du vet har förkylningar och influensa om det är möjligt
  • En del läkare rekommenderar att man undviker att få tandläkarbehandling när man får cytostatika eftersom detta ökar risken för infektioner i munnen
  • Försök att undvika simning och bassängbad på grund av risken att få en infektion via vattnet eller i omklädningsrummet
  • Om du skall åka på semester utomlands bör du prata med din läkare först eftersom man bör undvika viss vaccinering.


Dessa biverkningar är ofta tillfälliga och försvinner när cytostatikabehandlingen avslutats. Men en del av biverkningarna kan vara mer allvarliga.

 

 

 


Vissa biverkningar kan vara bestående eller allvarliga och du bör diskutera dessa risker noggrant med din läkare innan du påbörjar behandlingen

En del cytostatika påverkar fertiliteten. Till exempel kan menstruationen bli oregelbunden eller försvinna hos en del kvinnor och hos män kan spermiemängden minska. Trots att dessa symtom är tillfälliga så finns det risk för att infertiliteten kan bli permanent vid användning av vissa cytostatika. Om det finns en risk för detta så bör du diskutera detta med din läkare innan behandlingen påbörjas. Män kan spara och frysa spermaprov i vissa fall. Andra möjliga permanenta effekter kan vara långtidspåverkan på hjärtat, på känselnerver och en ökad risk att utveckla någon annan form av cancer senare i livet. I dessa fall bör de troliga fördelarna med behandlingen vägas mot riskerna för långtidspåverkan. Din läkare kommer att diskutera detta med dig innan du börjar med behandlingen.

 

För mer detaljerad information om biverkningar vid cytostatika så kan du läsa patientinformationen som du kan få av din sjuksköterska eller läkare.

Upp