button-up anchor

Behandling av lymfom

Alla människors upplevelse av lymfom är olika. I allmänhet kan man dock säga att hur sjukdomen utvecklas och vilket beslut som tas angående behandling beror på om lymfomet är lågmalignt (långsamt växande) eller högmalignt (snabbväxande) och vilka symtom du har.

 

Vilka mediciner används för att behandla lymfom?

De två huvudtyperna av behandling av lymfom beskrivs i tabellen nedan:

 

Mer om behandlingar vid lymfom

Om du redan vet vilken typ av lymfom du har så kan du hitta mer detaljerad information om vilken specifik behandling som finns tillgänglig i huvudavsnitten Lågmaligna lymfom eller Högmaligna lymfom på Lymfominfo.se.

Upp